Dimensionering av expansionskärl för värmesystem enligt ISO-EN 12828
Total systemvolym (l)*
(Total vattenvolym inklusive kulvert och ackumulator)

Statisk höjd (m)*
Säkerhetsventilens öppningstryck (bar)*
Maximal drifttemperatur(℃)*
Glykol (%)
Propylenglykol
Etylenglykol


* Nödvändiga uppgifter