Hoppa till innehållet

Återströmningsskydd

Återströmningsskydd är produkter som hindrar flödet att ta fel väg, t ex förhindra avloppsvatten att strömma tillbaka in i dricksvattennätet. Vi har ett stort sortiment, allt ifrån enkla backventiler till avancerade återströmningsskydd. Våra återströmningsskydd uppfyller kraven enligt BBR och standard SS-EN 1717. De finns upp till vätskekategori 4. Vi kan även erbjuda skyddsmoduler kompletta med avstängningsventiler och smutsfilter. Kontakta vår tekniska support om du behöver hjälp med att välja rätt återströmningsskydd.

Backventiler

Backventiler kontrollerbara

Bottenventiler

Återströmningsskydd