Hoppa till innehållet

Kvalitetspolicy

Kvalitet har präglat Beulco Armaturs verksamhet sedan starten 1972.
Vi strävar efter nöjda kunder i varje kontakt. Våra produkter och tjänster ska motsvara eller helst överträffa kundernas krav och förväntningar. Vi är i ständig utveckling för att erbjuda marknaden kostnadseffektiva kvalitetsprodukter, teknisk kompetens och hög service. Genom lång erfarenhet, hög flexibilitet och väl inarbetade rutiner för lager och logistiksystem kan vi hålla hög leveranssäkerhet.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden i vår verksamhet. Samtliga medarbetare ges möjlighet att utvecklas i arbetet och ta ansvar för att hålla hög kvalitet på våra produkter och tjänster. Hela vår organisation är uppbyggd kring att skapa goda relationer mellan anställda och våra kunder.

Policy

Kvalitetspolicy
Beulco Armatur AB är ett teknikhandelsföretag på VVS-marknaden med standard och prefabricerade produkter inom områdena värme, vatten och kyla.
Beulco Armatur AB ska leverera produkter med en kvalitet och leveranstid anpassad till kundens krav och behov. Kunderna ska ges bästa möjliga support.
Genom kompetens, lyhördhet och personligt engagemang hos alla anställda får intressenterna motiv till långvariga relationer.
Beulco Armatur AB ska ständigt förbättra arbetssätt och produktsortiment.

 

Certifiering
Kvalitet och kvalitetsmål har alltid haft högsta prioritet för Beulco Armatur AB. Certifikatet ISO 9001 erhölls 2004.

2022-11-01

Du hittar certifikatet här