Hoppa till innehållet

Mer om stambyte

Kort om de olika metoderna
Många föreningar och fastighetsägare står inför det faktum att stammarna måste bytas. Här har vi samlat kort information om de olika metoderna.

Traditionellt stambyte
Denna metod innebär att man river sönder de gamla rören och nya sätts in. Alla badrums byggs om. Metoden innebär mycket rivning, oljud, damm och avfall. Hyresgästen måste flytta ut under en längre tid (cirka 10 veckor) eftersom lägenheten blir utan vatten och avlopp. Man kan fundera över varför man ska bygga in rören på samma sätt igen, eftersom man då riskerar att konservera de problem man har haft med den gamla installationen.

Relining
Metoden är inte ett stambyte. Det innebär att de gamla rören ligger kvar och istället renoverar man rören med speciella plastbeläggningar på insidan. Metoden går snabbt och hyresgästerna kan bo kvar. Eventuella fuktskador upptäcks dock inte så lätt och det finns en risk att fuktskadorna sprider sig i fastigheten. Reliningmetoden byter inte ytskikt eller tätskikt. Metoden har en kortare livslängd och förr eller senare måste ändå stammarna bytas.

Rum-i-rum
Metoden innebär att ett helt nytt badrum byggs innanför det gamla och man installerar en kassett för de nya stammarna. Det betyder att det nya badrummet blir mindre än det gamla. Om hyresgästen redan skulle ha renoverat sitt badrum måste det ändå byggas ett helt nytt badrum, eftersom det är stammarna som ska bytas. Man vet ännu inte riktigt effekten av att fukt kan stängas in bakom det nya badrummets väggar trots luftspalt, speciellt om man använder gipsväggar.

Våtrumskassetter
Denna metod är att betrakta som ett riktigt stambyte, men betydligt snabbare än traditionellt stambyte. Hyresgästerna bor kvar under renoveringen. Metoden samlar alla installationer i en våtrumskassett – vatten, avlopp och vägghängd toalettstol samt utgångar till tvättställ, badkar/dusch. Tätskiktet åtgärdas precis som vid traditionellt stambyte både i väggar och golv. Det finns en inspektionslucka på våtrumskassetten vilket medför enkel service och avläsning av eventuella mätare.

Kassetten levereras installationsklar och monteras snabbt upp.

Läs vår prefabbroschyr här.
Läs mer om fördelarna.
Läs artikel från VVS-Forum 2015.

Se vår film på Youtube här.