Hoppa till innehållet

Miljöpolicy

Beulco Armatur AB är ett teknikhandelsföretag på VVS-marknaden med standard och prefabricerade produkter inom områdena värme, vatten och kyla.

Resultatet av vårt miljöarbete skall skapa goda förutsättningar för stabila relationer.

Under förutsättningar att vi följer branschstandard skall vi bidra till att förbättra företagets och kundernas miljöprestanda genom att:

  • Sänka andelen osorterat avfall i verksamheten
  • Fortsatt förbättring av värden på utsläpp från våra tjänstebilar och transportörer
  • Ökat fokus på produkters innehåll och farliga ämne
  • Öka produkter med så låg energiförbrukning som möjligt
  • Öka lättinstallerade prefabricerade lösningar som möjliggör resurseffektiv installation

Vi ska öka kunskapen och höja personalens medvetande kring miljöfrågor genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekten i våra arbetsuppgifter.

Vi ska leva upp till lagkrav och branschöverenskommelser.

2022-11-01

Du hittar certifikatet här