Hoppa till innehållet

Våtrumskassettsmodeller


BA 690 Våtrumskassett Spigot Certus

Våtrumskassett för snabbt och säkert stambyte i fastighet, alternativt för nyproduktion.
Monteringsanvisning godkänd enligt Säker Vatteninstallation.
Välj modell antingen med våtrumsskiva för kakelbeklädnad eller med front av vitlackerad plåt.
Kassetten levereras komplett med monterad avloppsstam, Spigot valvgenomföring alternativt Spigot PLUS valvgenomföring, förberedd för vattenmätning, dragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag, spolcistern, samt bottendel typgodkänd mot över 20 tätskiktssystem. Sitthöjd för WC är 450 mm. Stamrör för tappvatten och VVC med isolering. KV stam förlagd i separat del med isoleringsskiva. Inspektionslucka i vitlackerat stål med spolning för WC. Väggmall för upphängning samt mall för håltagning till stammar. Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt.
Tappkallvattnet har för denna kassett beräknats att ej överstiga 24°C under en period av 8 timmar med stillastående kallvatten. Beräkningsmodell enligt BBR, regel 24/8.
Beulco våtrumskassetter är anpassade enligt BBR.

Länkar: 

    

Film – Borttagning av transportsäkring i cistern
Film – Service av pneumatikbox för spolning
Film – Demontering av mekanik i spolcistern
Film – Montering av mekanik i spolcistern
Film – BA 690 Våtrumskassett Spigot Certus

 

 

 

BA 690D Våtrumskassett Spigot Certus

Våtrumskassett för snabbt och säkert stambyte i fastighet, alternativt för nyproduktion.
Modell BA 690D är en standard kassett där gavlarna är delade i en övre och en undre del. De båda delarna monteras enkelt samman vid installation. Denna kassett blir med sin lägre höjd enklare att förflytta från leverans till lägenhet. Den delade konstruktionen underlättar även installation av avlopps- och tappvattenstammar mot nästa våningsplan.
Välj modell antingen med våtrumsskiva för kakelbeklädnad eller med front av vitlackerad plåt.
Kassetten levereras komplett med monterad avloppsstam, Spigot valvgenomföring alternativt Spigot PLUS valvgenomföring, förberedd för vattenmätning, dragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag, spolcistern, samt bottendel typgodkänd mot över 20 tätskiktssystem. Sitthöjd för WC är 450 mm. Stamrör för tappvatten och VVC med isolering. KV stam förlagd i separat del med isoleringsskiva. Inspektionslucka i vitlackerat stål med spolning för WC. Väggmall för upphängning samt mall för håltagning till stammar. Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt.
Tappkallvattnet har för denna kassett beräknats att ej överstiga 24°C under en period av 8 timmar med stillastående kallvatten. Beräkningsmodell enligt BBR, regel 24/8.
Beulco våtrumskassetter är anpassade enligt BBR.

Länkar: 

 


Film – Borttagning av transportsäkring i cistern
Film – Service av pneumatikbox för spolning
Film – Demontering av mekanik i spolcistern
Film – Montering av mekanik i spolcistern

 


BA 520 Våtrumskassett Spigot Certus

Våtrumskassett för snabbt och säkert stambyte i fastighet, alternativt för nyproduktion.
Modell BA 520 är en smalare variant anpassad för badrum där det inte finns tillräckligt med utrymme för en standard våtrumskassett. Skapar möjlighet att få plats med stödhantag på vägg för WC-stol. BA 520 Våtrumskassett är ett utmärkt val för ett gäst WC där endast kallvattenmatning till spolcistern samt genomgående avlopp behövs. Stamledning för kallvatten ryms inte i denna kassett och förläggs på annan plats. Isolering av kallvattenstam ska ske för att klara 24/8 regeln.
Välj modell antingen med våtrumsskiva för kakelbeklädnad eller med front av vitlackerad plåt.
Kassetten levereras komplett med monterad avloppsstam, Spigot valvgenomföring alternativt Spigot PLUS valvgenomföring, förberedd för vattenmätning, dragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag, spolcistern. Sitthöjd för WC är 450 mm. Stamrör för tappvarmvatten och VVC med isolering. Inspektionslucka i vitlackerat stål med spolning för WC. Väggmall för upphängning samt mall för håltagning till stammar. Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt. BA 520 Våtrumskassetten Spigot Certus och tätskiktsmanschetten som medlevereras uppfyller branschkraven för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt.
Beulco våtrumskassetter är anpassade enligt BBR.